Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden individuele hondenuitlaatservice nesselande

Betaling uitsluitend contant of per bank, betaling dient op de eerste dag van elke nieuwe periode voldaan te zijn.

Losse uitlaat beurten dienen per keer contant te worden voldaan.

Bij herhaaldelijke wanbetaling heeft hondenuitlaatservice Nesselande het recht om de overeenkomst te ontbinden

Tevens heeft hondenuitlaatservice Nesselande het recht om de uitlaat van de hond(en) bij te late betaling, zonder overleg, op te schorten tot de betaling door hondenuitlaatservice Nesselande ontvangen is. De geplande uitlaatdagen in die periode worden wel doorberekend aan opdrachtgever.

Indien u voor beëindiging van de kaart het contract met ons beëindigd zal restitutie van de betaalde som plaatsvinden.

Wandelkaarten blijven 6 weken geldig na aanschaf.

Alle prijzen zijn inclusief BTW

De opdrachtgever (eigenaar van de hond) geeft hondenuitlaatservice Nesselande toestemming om het huis d.m.v. een sleutel te betreden.

Hondenuitlaatservice Nesselande is niet aansprakelijk voor schade en/of verwondingen en/of ziektes al dan niet opgelopen tijdens een wandeling

Opdrachtgever dient een aansprakelijkheidverzekering(WA) te hebben afgesloten voor hun hond

Opdrachtgever geeft hondenuitlaatservice Nesselande toestemming om de hond(en) ingeval van ernstig letsel of verwonding, zonder overleg direct naar een dierenarts te vervoeren. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Hondenuitlaatservice Nesselande heeft het recht om honden uit te sluiten/te weigeren van deelname aan de wandeling b.v. ingeval van onacceptabel gedrag

Hondenuitlaatservice Nesselande laat uw hond(en) 15 minuten uit.

Hondenuitlaatservice Nesselande is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van, door de opdrachtgever onjuiste verstrekte gegevens

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een degelijke halsband en riem

Indien de opdrachtgever 24 uur van te voren bij verhindering dit meldt aan hondenuitlaatservice Nesselande wordt er een nieuwe afspraak gemaakt zonder extra kosten

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de dienst stop te zetten tijdens haar vakantie Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever tijdig op de hoogte hiervan

Eigenaar van de hond accepteert dat de hond na de wandeling wel eens vies/nat kan zijn, hondenuitlaatservice Nesselande zorgt voor de eerste reiniging, maar is niet aansprakelijk voor verdere gevolgen hiervan.

Hondenuitlaatservice Nesselande is niet aan te merken als eigenaar van de hond. Hondenuitlaatservice Nesselande is door ondertekening van de overeenkomst, gemachtigd om de hond uit te laten .

Hondenuitlaatservice Nesselande is niet aansprakelijk voor eventuele inbraak in uw woning.

Opdrachtnemer behoudt zich ten alle tijden het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen.

Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het weglopen van de hond, tenzij door opzet of grove schuld

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade wanneer zij de overeenkomst niet uit kan voeren op grond van een ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet te voorziene omstandigheid,zoals: weersomstandigheden, familieomstandigheden en ziekte.

U verplicht zich er voor te zorgen dat wij op de afgesproken dagen en tijden toegang hebben tot de plaats waar uw huisdier zich bevind.

Indien uw hond niet aanwezig is of dat wij geen toegang hebben tot deze plaats worden de kosten van de geplande wandeling of visite volledig in rekening gebracht

Ondanks dat het natuurlijk altijd erg aan te raden is om uw hond tijdig te laten enten, stellen wij dit om gebruik te maken van onze service niet verplicht. Omdat wij niet met een groep honden tegelijk lopen is de kans op overbrenging van ziektes nagenoeg nul.

Volgens de Nederlandse wet is het zo geregeld dat de eigenaar van een hond zelf aansprakelijk is en dit ook blijft ook als zijn hond onder toezicht staat van een ander. Natuurlijk zijn wij zelf in het bezit van een bedrijfsverzekering maar dit neemt niet weg dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade die eventueel door uw hond veroorzaakt wordt